Statut preduzeća - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Odluka o vodovodu i kanalizaciji

01.01.2020

Kolektivni ugovor - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Operativni plan odbrane od poplava za 2021. godinu

01.01.2020

Plan primene mera na sprečavanju širenja zarazne bolesti Covid-19

01.01.2020

Izmene plana mera na sprečavanju širenja zarazne bolesti Covid-19

01.01.2020

Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara

01.01.2020

Pravilnik o upotrebi računara i informacionog sistema - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o upotrebi informacionog sistema MIS

01.01.2020

Kodeks ponašanja zaposlenih - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o elektronskoj i službenoj evidenciji i kontroli radnog vremena

01.01.2020

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o elektronskoj i službenoj evidenciji i kontroli radnog vremena

01.01.2020

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o blagajničkom poslovanju - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o magacinskom poslovanju - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o troškovima, reprezentacije, ugostiteljskih usluga, reklame i propagande - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o čuvanju poslovne tajne - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova za program osnovne obuke - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o pravu postupku uslovima i načinu korišćenja službenih vozila - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o povredi radnih obaveza i materijalnoj odgovornosti zaposlenih - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o naplati potraživanja za vodu odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o listama kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o kontroli i isključenju korisnika komunalne delatnosti - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o čuvanju poslovne tajne - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o povredi radnih obaveza - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Pravila zaštite od požara - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

Odluka o usklađivanju JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac sa zakonom o javnim preduzećima

01.01.2020

Odluka o korišćenju službenih mobilnih telefona JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

15.10.2020

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

15.10.2020

Pravilnik o solidarnoj pomoći JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

15.10.2020

Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

09.12.2021

Izveštaj o reviziji odazivnog izveštaja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

09.12.2021

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti za 2023. godinu

31.12.2021

Operativni plan odbrane od poplava za 2022. godinu

01.02.2022

Izmena pravilnika o računovodstvu i odluka 2

01.05.2022

Izmena pravilnika o računovodstvu i odluka 31.01.2019

01.05.2022

Pravilnik o rešavanju reklamacija korisnika - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.11.2022