Statut preduzeća - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

statut o osnivanju preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Odluka o vodovodu i kanalizaciji

01.01.2020

odluka o vodovodu i kanalizaciji - Službeni Glasnik Grada Požarevca

Kolektivni ugovor - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

kolektivni ugovor preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Operativni plan odbrane od poplava za 2021. godinu

01.01.2020

operativni plan odbrane od poplava za 2021. godinu preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Plan primene mera na sprečavanju širenja zarazne bolesti Covid-19

01.01.2020

plan primene mera na sprečavanju širenja zarazne bolesti Covid-19 preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Izmene plana mera na sprečavanju širenja zarazne bolesti Covid-19

01.01.2020

izmene plana primene mera na sprečavanju širenja zarazne bolesti Covid-19 preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara

01.01.2020

Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o upotrebi računara i informacionog sistema - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o upotrebi računara i informacionog sistema preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o upotrebi informacionog sistema MIS

01.01.2020

oravilnik o upotrebi informacionog sistema MIS za upravljanje javnim komunalnim preduzećima

Kodeks ponašanja zaposlenih - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

kodeks ponašanja zaposlenih preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o elektronskoj i službenoj evidenciji i kontroli radnog vremena

01.01.2020

pravilnik o elektronskoj i službenoj evidenciji i kontroli radnog vremena preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o elektronskoj i službenoj evidenciji i kontroli radnog vremena

01.01.2020

pravilnik izmenama i dopunama pravilnika o elektronskoj i službenoj evidenciji i kontroli radnog vremena preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o blagajničkom poslovanju - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o blagajničkom poslovanju preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o magacinskom poslovanju - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o magacinskom poslovanju preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o troškovima, reprezentacije, ugostiteljskih usluga, reklame i propagande - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o troškovima, reprezentacije, ugostiteljskih usluga, reklame i propagande preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o čuvanju poslovne tajne - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o čuvanju poslovne tajne preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova za program osnovne obuke - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

rešenje ministarstva unutrašnjih poslova za program osnovne obuke preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o rešavanju prigovora reklamacija i žalbi korisnika - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o rešavanju prigovora reklamacija i žalbi korisnika preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o pravu postupku uslovima i načinu korišćenja službenih vozila - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o pravu postupku uslovima i načinu korišćenja službenih vozila preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o povredi radnih obaveza i materijalnoj odgovornosti zaposlenih - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o povredi radnih obaveza i materijalnoj odgovornosti zaposlenih preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o naplati potraživanja za vodu odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o naplati potraživanja za vodu odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o listama kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o listama kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o kontroli i isključenju korisnika komunalne delatnosti - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o kontroli i isključenju korisnika komunalne delatnosti preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o čuvanju poslovne tajne - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o čuvanju poslovne tajne preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o povredi radnih obaveza - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o povredi radnih obaveza preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravila zaštite od požara - JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

01.01.2020

pravila zaštite od požara preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Odluka o usklađivanju JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac sa zakonom o javnim preduzećima

01.01.2020

odluka o usklađivanju JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac sa zakonom o javnim preduzećima

Odluka o korišćenju službenih mobilnih telefona JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

15.10.2020

Odluka o korišćenju službenih mobilnih telefona JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

15.10.2020

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Pravilnik o solidarnoj pomoći JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

15.10.2020

Pravilnik o solidarnoj pomoći JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

09.12.2021

poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja jkp vodovod i kanalizacija požarevac

Izveštaj o reviziji odazivnog izveštaja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

09.12.2021

izveštaj o reviziji odazivnog izveštaja jkp vodovod i kanalizacija požarevac

Operativni plan odbrane od poplava za 2022. godinu

01.02.2022

operativni plan odbrane od poplava za 2022. godinu preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Izmena pravilnika o računovodstvu i odluka 2

01.05.2022

izmena pravilnika o racunovodstvu i odluka #2

Izmena pravilnika o računovodstvu i odluka 31.01.2019

01.05.2022

izmena pravilnika o racunovodstvu i odluka 31.01.2019