Osnovni podaci

Pun naziv preduzeća: Javno komunalno preduzeće "Vodovod i Kanalizacija" Požarevac
Skraćeni naziv preduzeća: JKP „Vodovod i Kanalizacija“
Sedište preduzeća: Moše Pijade 2, 12000 Požarevac
Telefon / Centrala: (012) 555 801
Adresa E-Pošte: office@vodovod012.rs
Web Portal: https://vodovod012.rs
Šifra delatnosti: 3600
Naziv delatnosti: Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
PIB: 1004384433
MB: 17223810
Tekući računi: 160-12510-85
160-3150-11

Menadžment preduzeća

Direktor preduzeća: Aleksandar Dimitrijević, dipl.inž. tehnologije
Izvršni direktor za opšte i koorporativne poslove: Miloš Kukolj, dipl. ekonomista

Nadzorni odbor

Predsednik: Zoran Nestorovović, dipl. ekonomista
Član: Dragan Miljković, dipl. ekonomista
Član: Dragan Kokić, dipl.inž. građevinstva

Lice za zaštitu podataka

Ime i prezime: Biljana Jovanović
Adresa E-Pošte: zastita.podataka@vodovod012.rs
Telefon: (066) 273 021