Osnovni podaci

Pun naziv preduzeća: Javno komunalno preduzeće "Vodovod i Kanalizacija" Požarevac
Skraćeni naziv preduzeća: JKP „Vodovod i Kanalizacija“
Sedište preduzeća: Moše Pijade 2, 12000 Požarevac
Telefon / Centrala: (012) 555 801
Adresa E-Pošte: office@vodovod012.rs
Web Portal: https://vodovod012.rs
Šifra delatnosti: 3600
Naziv delatnosti: Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
PIB: 100438433
MB: 17223810
Tekući računi: 160-12510-85
160-3150-11

Menadžment preduzeća

Direktor preduzeća: Aleksandar Dimitrijević, dipl.inž. tehnologije [biografija]
Izvršni direktor za opšte i koorporativne poslove: Miloš Kukolj, dipl. ekonomista [biografija]

Nadzorni odbor

Predsednik: Zoran Nestorovović, dipl. ekonomista [biografija]
Član: Dragan Ranisavljev, dipl. ekonomista [biografija]
Član: Dragan Kokić, dipl.inž. građevinstva [biografija]

Lice za zaštitu podataka

Ime i prezime: Biljana Jovanović
Adresa E-Pošte: zastita.podataka@vodovod012.rs
Telefon: (066) 273 021

Sistematizacija preduzeća

Sistematiyacija JKP Vodovod i Kanalizazija Požarevac PREUZMITE OVDE

Zaštita potrošača

Na osnovu člana 82. Zakona o zaštiti potrošača (“ Sl.glasnik RS”, 88/21) JKP “Vodovodi kanalizacija” Požarevac donelo je Rešenje o obrazovanju komisije za rešavanje reklamacija potrošača i Odluku o imenovanju savetodavnog tela u čijem sastavu su po dva zaposlena JKP “Vodovodi kanalizacija” Požarevac i po jedan predstavnik “Asocijacije potrošača Srbije”, Đorđa Andrejevića Kuna 4/1, Bor.

Odluka o imenovanju savetodavnog tela PREUZMITE OVDE
Rešenje o obrazovanju komisije za rešavanje reklamacija potrošača PREUZMITE OVDE