Uputstvo za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

01.01.2020

obrazac - uputstvo za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Procedura za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

01.01.2020

obrazac - procedura za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Zahtev #01 - priključenje na gradski vodovod

01.01.2020

obrazac - zahtev za priključenje na gradski vodovod

Zahtev #02 - priključenje na gradsku kanalizaciju

01.01.2020

obrazac - zahtev za priključenje na gradsku kanalizaciju

Zahtev #03 - priključenje na atmosfersku kanalizaciju

01.01.2020

obrazac - zahtev za priključenje na atmosfersku kanalizaciju

Zahtev #04 - naknadna ugradnja vodomera

01.01.2020

obrazac - zahtev za naknadna ugradnju vodomera

Zahtev #05 - naknadno priključenje na kanalizaciju

01.01.2020

obrazac - zahtev za naknadno priključenje na kanalizaciju

Zahtev #06 - evidentiranje korisnika, gradski vodovod

01.01.2020

obrazac - zahtev za evidentiranje korisnika, gradski vodovod

Zahtev #07 - evidentiranje korisnika, gradska kanalizacija

01.01.2020

obrazac - zahtev za evidentiranje korisnika, gradska kanalizacija

Zahtev #08 - prijava promena korisnika gradski vodovod i kanalizacija

01.01.2020

obrazac - zahtev za prijava promena korisnika gradski vodovod i kanalizacija

Zahtev #09 - rekonstrukcija vodovodnog prikljućka

01.01.2020

obrazac - zahtev za rekonstrukcija vodovodnog prikljućka

Zahtev #10 - informacija o položaju hidranta

01.01.2020

obrazac - zahtev za informacija o položaju hidranta