Preuzimanje elektronskog računa

Poštovani korisnici, na ovoj formi možete preuzeti Vaš račun za vodu za željenu godinu i mesec u PDF formatu.

Kako bi ste ispravno popunili podatke, neophodno je da odaberete godinu, mesec, unesete Šifru korisnika i šifru mernog mesta (bez ID: oznake).

Primer racuna za vodu

U elektronskoj arhivi trenutno se nalaze računi od 10/2023 do 03/2024