ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

KORISNIKA NAŠIH USLUGA

Obaveze korisnika komunalnih usluga

Pitanje: Koje su obaveze korisnika komunalnih usluga?
Odgovor: Korisnik komunalne usluge je dužan da:
koristi usluge na način kojim ne ometa druge korisnike i ne ugrožava životnu sredinu.
ne ugrožava objekte i opremu, koji su u funkciji obavljanja komunalne delatnosti.
prijavi sve promene od značaja za korisnički status, pružanje, utvrđivanje obima i naplatu komunalnih usluga najkasnije 15 dana od dana nastanka promene.
održava unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije u ispravnom stanju.
pridržava se tehničkih uslova dobijenih od JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za priključenje na javni vodovod i javnu kanalizaciju.
obavesti JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac o uočenom kvaru na vodovodnom odnosno kanalizacionom priključku putem koga je neposredno priključen na javni vodovod i javnu kanalizaciju.
racionalno koristi vodu u sušnim periodima i u slučaju nestašice vode.
održava o svom trošku vodomerno sklonište i individualni vodomer tako da bude uvek čisto i suvo, a vodomer zaštićen od mraza, kao i bilo kakvog oštećenja i krađe, a u slučaju kvara na vodomeru odmah obavesti JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac.
nadoknadi sve troškove popravke javne vodovodne i kanalizacione mreže, mernih instrumenata, kao i troškove sanacije štete trećim licima koje je prouzrokovao svojim nesavesnim postupanjem ili nepreduzimanjem radnji u cilju sprečavanja nastanka štete.
dozvoli i omogući pristup ovlašćenim radnicima JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac u objekat ili poseban deo objekta, odnosno parcelu na kojoj se nalazi objekat radi očitavanja vodomera, održavanja vodovodnog priključka i kontrole uticaja unutrašnjih instalacija vodovoda na javni vodovod, kao i radi uzimanja uzorka otpadne vode za analizu kao i u slučaju hitnih intervencija na mreži u slučaju kada se vodomer odnosno reviziono okno nalazi na privatnoj parceli.
plaća naknadu za isporučenu vodu u roku označenom u računu.
zaključi ugovor sa JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac o korišćenju komunalne usluge i dostavi istom podatke o broju članova svog domaćinstva u posebnom delu stambenog objekta za kolektivno stanovanje.
odjavi korišćenje vode po isteku roka na koji je odobren privremeni priključak, po prestanku potrebe za korišćenjem vode ili usled promene vlasnika odnosno korisnika.
korisnici koji imaju priključak na javnu vodovodnu mrežu i svi korisnici koji treba da se priključe na istu, a imaju samostalni sistem (uređaji i objekti) za snabdevanje vodom, u obavezi su da samostalni sistem (uređaje i objekte) za snabdevanje vodom fizički odvoje od javne vodovodne mreže.

Unutrašnje instalacija (kućna) vodovoda

Pitanje: Šta spada u unutrašnje instalacije (kućne) vodovoda?
Odgovor: „Unutrašnje instalacije vodovoda“ su vodovodne instalacije (cevovodi) i uređaji u objektu korisnika i izvan objekta korisnika do mernog instrumenta - vodomera, odnosno do glavnog vodomera (ako postoji), uključujući i vodomerno sklonište, koji služe za snabdevanje korisnika vodom iz javnog vodovoda.

Unutrašnja instalacija (kućna) kanalizacije

Pitanje: Šta spada u unutrašnje instalacije (kućne) kanalizacije?
Odgovor: „Unutrašnje instalacije kanalizacije“ su skup instalacija, uređaja i postrojenja korisnika usluge za odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, uzvodno od prvog revizionog okna, uključujući i prvo reviziono okno. Unutrašnjom instalacijom kanalizacije smatra se i horizontalni razvod oko objekta uzvodno od prvog revizionog okna.

Zašto nema vode

Pitanje: Gde mogu da se informišem zašto nema vode?
Odgovor: Isključenja vode usled planiranih radova i radova zbog nepredviđenih havarija redovno se najavljuju i objavljuju na našem sajtu, kao i u medijima. Takođe, razlog nestanka vode možete saznati besplatnim pozivom Kontakt centra na broj 0800/102-012.

Stanje na vodomeru

Pitanje: Na koji način mogu da prijavim stanje na vodomeru?
Odgovor: Stanje vodomera možete da prijavite sledeći e-mail: prijava.stanja@vodovod012.rs. Prilikom dostavljanja stanja vodomera potrošači u e-mail treba da upišu: šifru potrošača (koja se nalazi u gornjem levom uglu računa) ili adresu sa imenom i prezimenom vlasnika vodom i besplatnim pozivom kontakt centra na broj 0800/102-012 radnim danima i pozivanjem Službe naplate JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac na broj 012/555-735 radnim danima od 7-15 časova.

Teška materijalna situacija / isplata duga na rate

Pitanje: U teškoj sam materijalnoj situaciji ili sličan problem, nisam u mogućnosti da odjednom i u celosti isplatim dug za utrošenu vodu, pa vas molim da mi odobrite isplatu duga u više mesečnih rata.
Odgovor: U takvim slučajevima smo u mogućnosti da Vam ponudimo otplatu duga na mesečne rate, uz obavezu plaćanja tekućih računa. Sporazum o izmirivanju duga na rate možete potpisati u Službi u roku od 5 dana od prijema ove informacije.
U slučaju da Vam je već reprogram prethodno odobren i da niste ispoštovali utvrđenu dinamiku plaćanja, nismo u mogućnosti da Vam odobrimo isplatu duga na rate.

Da li sam potrošio(la) toliko vode / nemogućnost očitavanja vodomera

Pitanje: Dobio(la) sam obračun za utrošenu vodu u kojem stoji da sam u odredjenom periodu potrošio(la) veliku količinu vode, što nije realno. Molim vas da mi umanjite račun i da mi naplatite samo onoliko vode koliko i inače trošim.
Odgovor: U prethodna 3 obračunska perioda ovlašćenim licima preduzeća NIJE BILO OMOGUĆENO OČITAVANJE VODOMERA na Vašoj adresi, što je suprotno Odluci o vodovodu i kanalizaciji. U skladu sa tom Odlukom za taj obračunski period dati su Vam proseci, ali je utvrđena razlika u odnosu na date proseke prilikom poslednjeg očitavanja. U prethodnom periodu niste prijavili pravo stanje na vodomeru, niste podneli ni reklamaciju na male proseke, te nismo u mogućnosti da Vam umanjimo dug za utrošenu vodu.

Promena broja članova domaćinstva u stanu

Pitanje: Molim vas da promenite broj članova domaćinstva u mom stanu. Ćerka mi je otišla na fakultet u Beograd i sad nas više nema četvoro u stanu nego troje.
Odgovor: IZMENE BROJA ČLANOVA DOMAĆINSTVA u kućnim savetima se priznaju samo ako su dostavljene u roku, do 25-og mesecu za tekući mesec, od strane profesionalnog upravnika zgrade.

Uplata računa nije proknjižena

Pitanje: Uvidom u račun koji sam dobio, ustanovio sam da jedna moja uplata dana 01.09.2021. u iznosu od 5.000,00 dinara nije proknjižena. Molim vas da ispravite grešku.
Odgovor: Uvidom u našu evidenciju, nismo pronašli Vašu uplatu, te je potrebno da nam dostavite DOKAZ O UPLATI (priznanicu, uplatnicu ili neki drugi dokaz), kako bismo mogli da ispravimo grešku.

Kupio sam stan / želim da računi dolaze na moje ime

Pitanje: Kupio sam stan i želim da mi ubuduće račun za vodu stiže na moje ime. Šta je potrebno da uradim?
Odgovor: Neophodno je da nam dostavite DOKUMENT na osnovu kojeg ćemo vam prepisati vodovodni priključak (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu i sl.) i fotokopiju Vaše lične karte.

Komšija ima više od prijavljenog broja stanara

Pitanje: Komšija u mojoj zgradi ima prijavljenog 1 člana domaćinstva, a u stanu žive troje, molim vas da to ispravite.
Odgovor: Izmene broja članova domaćinstava u kućnim savetima se priznaju samo ako su dostavljene u roku, do 25-og u mesecu za tekući mesec, OD STRANE PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ZGRADE, pa vas pozivamo da njemu prijavite ovaj problem, jer je jedini on ovlaćen da prijavljuje i odjavljuje brojeve članova domaćinstva u vašoj zgradi.