2023. godina

Informator o radu JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

20.02.2023

informator o radu JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac

2022. godina

Odluka - Poseban program namene i dinamike koriscenja budzetskih sredstava za 2023 godinu

01.11.2022

Odluka za poseban program namene i dinamike koriscenja budzetskih sredstava za 2023 godinu

Poseban program namene i dinamike koriscenja budzetskih sredstava za 2023 godinu

01.11.2022

Poseban program namene i dinamike koriscenja budzetskih sredstava za 2023 godinu

2021. godina

Izveštaj nezavisnog revizora na dan 31.12.2020

01.01.2020

izveštaj nezavisnog revizora za JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac na dan 31.12.2020

Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu

01.01.2020

program poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

I Rebalans programa poslovanja preduzeća za 2021. godinu

01.01.2020

prvi rebalans programa poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

Poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2021. godinu

01.01.2020

poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

Izmene i dopune posebnog programa namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2021. godinu

01.01.2020

izmene i dopune posebnog programa namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za 2020. godinu

01.01.2020

izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2020. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za I kvartal 2021. godine

01.01.2020

izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za I kvartal 2021. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za 2021. godinu (01.01.2021 - 30.06.2021)

01.01.2020

izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu (01.01.2021 - 30.06.2021)

Rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

01.01.2020

rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.2021. - 31.12.2021

21.02.2021

izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za 2021. godinu (01.01.2021.-31.12.2021)

Odluka Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.2021 - 31.12.2021

21.02.2021

odluka izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za 2021. godinu (01.01.2021 - 31.12.2021)

Odluka - Redovni finansijski izveštaj JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Bilans stanja za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Bilans uspeha za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Izveštaj revizora za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Statistički izveštaj za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Napomene uz finansijki izveštaj za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Odluka - Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti jkp vodovod i kanalizacija za I kvartal 2021. godine

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti jkp vodovod i kanalizacija za I kvartal 2021. godine

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Odluka - Godišnji izveštaj o poslovanju JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Odluka - Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2021 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Bilans stanja JKP Vodovod i kanalizacija na dan 31.12.2021. godine

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Odluka - Rebalans i program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2022 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Rebalans i program poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2022 godinu

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Odluka - Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP Vodovod i kanalizacija za I polugodište 2021 godine

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP Vodovod i kanalizacija za I polugodište 2021 godine

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Odluka - Rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2022 godine

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu

Rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija za 2022 godine

01.11.2022

finansijski izveštaji jkp vodovod i kanalizacija za 2021. godinu