2021. godina

Izveštaj nezavisnog revizora na dan 31.12.2020

01.01.2020

izveštaj nezavisnog revizora za JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac na dan 31.12.2020

Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu

01.01.2020

program poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

I Rebalans programa poslovanja preduzeća za 2021. godinu

01.01.2020

prvi rebalans programa poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

Poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2021. godinu

01.01.2020

poseban program namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

Izmene i dopune posebnog programa namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava za 2021. godinu

01.01.2020

izmene i dopune posebnog programa namene i dinamike korišćenja budžetskih sredstava JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za 2020. godinu

01.01.2020

izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2020. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za I kvartal 2021. godine

01.01.2020

izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za I kvartal 2021. godine

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja za 2021. godinu (01.01.2021 - 30.06.2021)

01.01.2020

izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac za 2021. godinu (01.01.2021 - 30.06.2021)

Rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

01.01.2020

rebalans 2 programa poslovanja JKP Vodovod i kanalizacija Požarevac za 2021. godinu

Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.2021. - 31.12.2021

21.02.2021

izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za 2021. godinu (01.01.2021.-31.12.2021)

Odluka Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.2021 - 31.12.2021

21.02.2021

odluka izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za 2021. godinu (01.01.2021 - 31.12.2021)