KORISNIČKI SERVIS

ONLINE ZAHTEVI I OBRASCI

Prijave stanja vodomera poslate elektronskim putem (preko ove forme), obrađuju se radnim danima, i to od 07:00 do 14:30 časova.
Prilikom dostavljanja stanja vodomera potrošači u e-mail treba da upišu: šifru potrošača (koja se nalazi u gornjem levom uglu računa) ili adresu sa imenom i prezimenom vlasnika vodomera.

Prijave poslate elektronskim putem (preko ove forme), obrađuju se radnim danima, i to od 07:00 do 14:30 časova.
U slučaju veće havarije na vodovodnoj mreži, neophodno je pozvati našu hitnu službu na brojeve (012) 555 187 ili (012) 555 194 i besplatni broj 0800 102 012 koji je aktivan 00-24.

Prijave poslate elektronskim putem (preko ove forme), obrađuju se radnim danima, i to od 07:00 do 14:30 časova.
U slučaju veće havarije na kanalizacionoj mreži, neophodno je pozvati našu hitnu službu na brojeve (012) 555 187 ili (012) 555 194 i besplatni broj 0800 102 012 koji je aktivan 00-24.

Prijave poslate elektronskim putem (preko ove forme), obrađuju se radnim danima, i to od 07:00 do 14:30 časova.
Dežurni telefon za prijavu zagušenja na kanalizacionoj mreži je (012) 555 187 ili (012) 555 194 i besplatni broj 0800 102 012 koji je aktivan 00-24.

Prijave poslate elektronskim putem (preko ove forme), obrađuju se radnim danima, i to od 07:00 do 14:30 časova.
Napomena za pražnjenje septičke jame:
Kako bi stranka PROVERILA STATUS PRIJAVE, tj. da li je pražnjenje septičke jame odobreno ili nije, potrebno je da narednog radnog dana, nakon predate prijave, u periodu od 07:00 do 19:00 pozove kontakt centar na besplatni broj 0800 102 012 i informiše se.
Usluga pražnjenja septičke jame se obavlja uz naknadu koja se tarifira po cenovniku.
Čišćenje i prikupljanje sadržaja iz septičkih jama vrši se pod strogom kontrolom i nadzorom preduzeća JKP Vodovod i Kanalizacija Poćarevac, koje jedino ima pravo pristupa mestu obezbeđenom za prikupljanje, ispuštanje i preradu otpadnih voda.

Prijava stanja vodomera

(elektronskom poštom)

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, obaveštava potrošače da stanje vodomera mogu dostavljati na sledeći e-mail: prijava.stanja@vodovod012.rs

Prilikom dostavljanja stanja vodomera potrošači u e-mail treba da upišu: šifru potrošača (koja se nalazi u gornjem levom uglu računa) ili adresu sa imenom i prezimenom vlasnika vodomera.