Kontakt Forma

Sve komentare, predloge i sugestije, možete nam uputiti popunjavanjem ovog elektronskog formulara. Mišljenja smo da samo zajedničkim radom i saradnjom sa vama možemo držati stalni kvalitet usluga na visokom nivou!

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

Direkcija Vodovod i Kanalizacija Požarevac

Radno Vreme

  • Direkcija Pon - Pet / 08:00 - 16:00
  • Blagajna Požarevac Pon - Pet / 08:00 - 16:00
  • Blagajna Kostolac Pon - Pet / 08:00 - 16:00

Identifikacija Preduzeća

Identifikacija

Ovde možete preuzeti obrazac Identifikacija Preduzeća sa svim podacima o JKP Vodovod i Kanalizacija Požarevac