OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac poziva sve korisnike da izmire svoja dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću za pruženu komunalnu uslugu isporuku pijaće vode i odvođenje otpadnih voda. Ukoliko svoju obavezu ne izmire po primljenoj opomeni pred isključenje i utuženje u ostavljenom roku, biće isključeni sa javne vodovodne mreže ili utuženi, što će dodatno uvećati troškove korisnika.


JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac
direktor, Aleksandar Dimitrijević, dipl.ing.tehnologije

OBAVEŠTENJE

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac apeluje na korisnike naših usluga kod kojih su ugrađeni radio moduli na vodomerima, a u cilju redovnog praćenja potrošnje vode i očitavanja stanja na istim, da samovoljno ne skidaju i lome ugrađene radio module.


U slučaju da ovlašćena lica preduzeća utvrde da je došlo do oštećenja modula za daljinsko očitavnje na vodomeru, troškove otklanjanja oštećenja i zamene radio modula plaća korisnik koji je dužan da zaštiti svoj vodomer od bilo kakvog oštećenja i krađe i istom je zabranjeno da na bilo koji način oštećuje instalacije gradskog vodovoda a sve utvrđeno članom 11. stav 2. tačka 2) i 8), članom 54. stav 3. i članom 74. stav 1. tačka 6) Odluke o vodovodu i kanalizaciji („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 7/21).


JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac
direktor, Aleksandar Dimitrijević, dipl.ing.tehnologije

Radovi na mreži - 09.02.2024

Zbog radova na na vodovodnoj mreži, bez vode će biti potrošači u ulici

  • Cane Babović sa pripadajućim bočnim ulicama
  • PP odreda, od ulice Cane Babović do ulice Pavla Jurišića Šturma, sve sa bočnim ulicama
  • Filipa Višnjića

u periodu od 12:00 do 15:00 časova.

Hvala na razumevanju
JKP Vodovod i kanalizacija, Požarevac

Prijava stanja vodomera

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, obaveštava potrošače da stanje vodomera mogu dostavljati na sledeći e-mail: prijava.stanja@vodovod012.rs

Prilikom dostavljanja stanja vodomera potrošači u e-mail treba da upišu: šifru potrošača (koja se nalazi u gornjem levom uglu računa) ili adresu sa imenom i prezimenom vlasnika vodomera.