Obaveštavaju se potrošači da je prilikom štampanja računa za utrošenu vodu došlo do greške, pa su zbog toga pojedini računi duplirani.

Pravi iznos nalazi se u gornjem desnom uglu računa pored stavke
IZNOS PO OBRAČUNU

Prijava stanja vodomera

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, obaveštava potrošače da stanje vodomera mogu dostavljati na sledeći e-mail: prijava.stanja@vodovod012.rs

Prilikom dostavljanja stanja vodomera potrošači u e-mail treba da upišu: šifru potrošača (koja se nalazi u gornjem levom uglu računa) ili adresu sa imenom i prezimenom vlasnika vodomera.